Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Công tác cải cách hành chính phường Phú Hòa năm 2020
Ngày cập nhật 23/12/2020

Thực hiện Đề án cải cách hành chính của tỉnh, thành phố, Nghị quyết của Đảng ủy và HĐND phường. Đầu năm 2020, UBND phường đã tiến hành ban hành các kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) trong năm 2020 cho các bộ phận, ban ngành và đoàn thể liên quan

UBND phường đã tổ chức quán triệt đến cán bộ, công chức, đặc biệt Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường về công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là bảo đảm tiếp nhận giải quyết TTHC dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3 (các thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định tại cổng dichvucong.thuathienhue.gov.vn và hệ thống SSO). Tổ chức thực hiện trang thông tin điều hành tác nghiệp: phuhoa.thuathienhue.egov.vn. Tổ chức triển khai khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân. UBND phường thường xuyên tổ chức triển khai, tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức trong các cuộc họp giao ban tuần, tháng; tổ chức kiểm tra thông qua báo cáo thống kê tình hình tiếp nhận, xử lý trên hệ thống xử lý tập trung (phần mềm hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông) và hệ thống quản lý văn bản điều hành, thông qua đó kịp thời chấn chỉnh những hạn chế , tồn tại, nên đã có chuyển biến tích cực.

UBND phường chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại thực hiện công bố, cập nhật bổ sung thủ tục hành chính, tổ chức niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan danh mục Thủ tục hành chính (TTHC), quy định tại Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, phường, thị trấn.
Trong năm 2020, UBND phường thực hiện niêm yết các Quyết định ban hành quy định về TTHC mới trong năm 2020 được UBND tỉnh ban hành và bãi bỏ.

Thực hiện Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. UBND phường đã chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại lập sổ sách theo dõi hồ sơ giải quyết, phiếu biên nhận, phiếu trả hồ sơ, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch. Đến tháng 12 năm 2020, UBND phường đã tiếp nhận và giải quyết 357 hồ sơ hành chính, trong đó:

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

Tổng cộng

357

 

 

355

343

12

2

2

0

 

1

Bảo trợ xã hội (Cấp huyện)

49

0

0

48

46

2

1

1

0

 

2

Chứng thực

79

0

0

78

75

3

1

1

0

 

3

Đất đai (Cấp huyện)

5

0

0

5

3

2

0

0

0

 

4

Hộ tịch

215

0

0

215

211

4

0

0

0

 

5

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công (Cấp huyện)

6

0

0

6

6

0

0

0

0

 

6

Việc làm (Cấp huyện)

3

0

0

3

2

1

0

0

0

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Văn phòng UBND phường
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 56.216
Truy câp hiện tại 7