Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
THÀNH PHỐ HUẾ: TĂNG CƯỜNG THÁO GỠ VƯỚNG MẮC ĐỂ TIẾP TỤC TẠO CHUYỂN BIẾN TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Ngày cập nhật 17/12/2020

Ngày 26/11, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế - Hoàng Hải Minh đã chủ trì buổi họp với lãnh đạo các phòng ban, đơn vị, các phường của thành phố Huế về đánh giá kết quả và tháo gỡ một số vướng mắc trong công tác cải cách hành chính.

Theo đánh giá, công tác cải cách (thủ tục hành chính) TTHC trên địa bàn thành phố Huế trong thời gian qua đã có những bước chuyển biến tích cực và kết quả tốt với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Cải cách hành chính từng bước đi vào nền nếp, cơ bản đáp ứng và giải quyết tốt các giao dịch hành chính đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Thành phố đã thường xuyên rà soát đơn giản hóa TTHC, hệ thống hóa bộ TTHC, rút ngắn quy trình, thời gian giải quyết hồ sơ hành chính.

Theo báo cáo, tại Trung tâm Hành chính công thành phố Huế (từ đầu năm đến 15/11/2020) đã tiếp nhận 33.294 hồ sơ của hơn 26 lĩnh vực. Các hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết UBND Thành phố và các cơ quan chuyên môn thuộc thành phố là 19.581 hồ sơ; trong đó đã giải quyết 18.273 hồ sơ (đúng hạn 17.265, tỷ lệ 94,48%/trễ hạn 1.458, tỷ lệ 5,52%), hồ sơ đang giải quyết: 870 hồ sơ (trong hạn 669/quá hạn 201). Thành phố cũng đã số hóa tổng cộng 29.530 hồ sơ, đạt tỷ lệ số hóa 100% (Các hồ sơ trực tuyến đã được số hóa sẵn). Đã hỗ trợ cá nhân, tổ chức tạo 4.065 tài khoản dịch vụ công để tiếp cận việc giao dịch thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến (đạt tỷ lệ 29,7%) tổng số hồ sơ đã tiếp nhận.

Ngoài ra, thành phố Huế còn tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nâng cấp các thiết bị ứng dụng hiện đại để giải quyết công việc, phục vụ nhân dân, duy trì chế độ kiểm tra, giám sát thi hành công vụ thông qua hệ thống camera giám sát. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp phường có sự chuyển biến rõ rệt.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh cho biết, trong năm 2020, thành phố Huế đã sớm đề ra 04 chương trình trọng điểm, trong đó có Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh.  Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính ở thành phố hiện vẫn còn một số hạn chế, như: Chuyển biến còn chậm, hoạt động cải cách hành chính ở một số nơi còn hình thức; kỷ cương, kỷ luật hành chính, việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của một số cơ quan, đơn vị có nơi còn chưa nghiêm túc. Còn nhiều công việc được triển khai không đúng tiến độ theo yêu cầu... Vì vậy, cả hệ thống chính trị cần tiếp tục tập trung, nỗ lực để đẩy mạnh cải cách hành chính.

Lãnh đạo UBND thành phố nhấn mạnh đến 1 trong những nhiệm vụ chỉ đạo điều hành quan trọng năm 2021 đó là tiếp tục Cải cách hành chính. Các mục tiêu được đề ra như: 100% bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của các phường trên địa bàn hoạt động có hiệu quả, tạo điều kiện cho tổ chức và công dân được tiếp cận các thông tin, các dịch vụ công nhanh hơn, tăng tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan chính quyền, hướng đến một nền hành chính công hiện đại - hiệu lực - hiệu quả. Trong đó, cần lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm ”thước đo” để đánh giá mới tạo sự chuyển biến rõ rệt và hiệu quả hơn, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển tất cả các lĩnh vực trên địa bàn.

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 56.216
Truy câp hiện tại 3