Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Thông tin chỉ đạo, điều hành
NGÀY 29/12/2020, UBND PHƯỜNG RA QUYẾT ĐỊNH SỐ 505/QĐ-UBND VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GẮN VỚI CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG MINH NĂM 2021
Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND phường Phú Hòa về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày 22 tháng 12  năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã  
Ngày 09 tháng 12  năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  
Ngày 05 tháng 11  năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này bãi bỏ 4 TTHC.  
Ngày 30 tháng 10  năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế CCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  
Ngày 25 tháng 9  năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  
Ngày 01 tháng 7 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1581/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đưa vào tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 18 tháng 6  năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường và thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 56.216
Truy câp hiện tại 7